Biz hakda

Hebei Huayuan Pepper Industry Co., Ltd.

- Dogruçyl we ygtybarly, üznüksiz täzelik

Hebei Huayuan Pepper Industry Co., Ltd. 1991-nji ýyldan bäri çili burç önümleri pudagynda ýöriteleşendir. Hytaýyň “çiliniň paýtagty” bolan Hebei welaýatynyň Baoding welaýatynyň Wangdu şäherinde, 35000M2 meýdany tutýar we gurluşyk meýdany 2000M2.

kompaniýasy

Biziň enjamymyz

21 ýyllyk ösüşiň dowamynda häzirki wagtda 1500 tonna sowuk ammarlardan 6-sy, howa ýuwujy maşynlar, köp funksiýaly we elektrostatik daşarky zatlary aýyrýan maşyn, howa guradyjy, metal detektor, bug sterilizasiýa enjamy we rentgen detektory bar.

S + S metal detektory

Awto Miller

Ezilen Çili

Rentgen detektory

Reňk Dorter

Önümimiz

Esasy önümler: senagat önümleri we bölek satuw önümleri.Senagat önümlerine guradylan çili, çili tozy, çili flak, çili halkasy we çili ýüplük girýär.Bölek satuw önümleri, esasan, “JenapOl ”, çili sousy, gyzgyn gazanyň ýakymly ysly sousy we gowrulan çiş.

Burç el bilen saýlamak

Burç el bilen saýlamak

Parçalanan çilli

Möhür

Taýýar önüm ammary

Biziň hilimiz

Çig maldan ahyrky önümlere çenli pestisidleriň galyndysyna, kapsaisiniň derejesine, mikroorganizmlere, reňkiň bahasyna gözegçilik edýän ajaýyp önümçilik ölçegi, ylmy dolandyryş we berk hil gözegçilik ulgamlary bar.

Önümler ýokary hilli we gowy satylýar.Japanaponiýadan, Europeewropadan, Günorta Amerikadan we Günorta-Gündogar Aziýadan gelen müşderiler olary mähirli garşylaýarlar.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

“Huayuan” -yň satuw gerimi dünýäniň 26 ýurduny öz içine alýar, şolardan içerki satuw paýy 40%, eksport biznesi bolsa 60% töweregi.Daşary söwda işinde esasy bazar azyk senagaty we agşamlyk bazary bolup, Japaneseaponiýa bazary esasy agdyklyk edýän bazar bolup, eksport bazarynyň takmynan 50% -ini emele getirýär we Europeanewropa bazarynda Germaniýa bazary agdyklyk edýär. takmynan 25%.Russiýa ýaly orta we pes derejeli bazarlar bazar paýynyň 15% -ini, Türkiýe, Dubaý, Singapur, ABŞ, Kanada ýaly beýlekiler bazar paýynyň 10% -ini tutýar.

Önümlerimiz, tehnologiýalarymyz ýa-da hyzmatlarymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, islän wagtyňyz bize jaň edip ýa-da baryp bilersiňiz.