çili ezilen çişler

  • Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçe

    Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçe

    Ezilen gyzyl çili ýa-da gyzyl burç çemçe, guradylan we ezilen (ýerden tapawutlylykda) gyzyl çili burçundan ybarat ýakymly ýa-da ýakymly ys.Bu ýakymlylyk, köplenç kaýen görnüşli burçdan öndürilýär, ýöne täjir öndürijiler dürli ösümlikleri ulanyp bilerler, adatça 30,000–50,000 Scoville birlik aralygynda.Köplenç iň köp ýylylygy öz içine alýan ýalňyş hasaplanýan tohumlaryň ýokary gatnaşygy bolýar.Ezilen gyzyl burç azyk öndürijileri tarapyndan garyndy garyndylarynda, çorbalarda, spagetti sousunda, pizza sousunda, çorbalarda we kolbasa ulanylýar.

    Pepper Flakes guradylan we ezilen gyzyl burçuň ajaýyp garyndysy bolup, gap-gaçlaryňyza ýakymly urgy we açyk reňk goşýar.Programma: “Pepper Flakes” tagamly etler, gowurma, çorbalar, stewler we başgalar üçin ajaýyp.Şeýle hem ysly marinadlar, suwa batyrmak we souslar ýasamak üçin ulanylyp bilner