Hytaý çili Dik kesiş sapagy 1,5mm

Gysga düşündiriş:

Sil-goçu (실고추), köplenç çili sapaklary, çilli sapaklar ýa-da çili burç sapaklary hökmünde terjime edilýär, çili burçlary bilen ýasalan adaty koreý iýmit garniridir.

Çili sapaklarymyz inçe kesilen, ýokary hilli gyzgyn çili burçlary, islendik tabaga goýy urgy we janly gyzyl reňk goşýar.Halaýan iýmitleriňize goşmaça tagam goşmak üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arza

Çili sapaklarymyz ajaýyp köp taraply bolup, gowurma, çorbalar, stewler, salatlar we bişirilen önümler ýaly dürli tagamlarda ulanylyp bilner.Islendik tagamyň üstüne ýakymly urgy goşýarlar we Aziýa, Meksika ýa-da beýleki aşhanalarda gutarnykly täsir ýa-da goşundy hökmünde ulanylyp bilner.

Üstünlikleri

Çili sapaklarymyz bazardaky beýleki çili önümlerinden birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Ilki bilen, has güýçli we hakyky tagamy üpjün edip, ýokary hilli gyzgyn çili burçundan ýasalýar.Ikinjiden, sapaklarymyz inçe kesilip, gap-gaçlaryňyzda deň derejede ulanylmagyny we paýlanmagyny aňsatlaşdyrýar.Ahyrynda önümimiz uzak wagtlap dowam edýän täzeligi we tagamy üpjün edip, howa geçirmeýän gapda gaplanýar.

Aýratynlyklary

Çili sapaklarymyz goýy tagamy, janly gyzyl reňk we üýtgeşik gurluşy bilen häsiýetlendirilýär.Goşulan islendik tagamy wizual özüne çekýär we ýakymly urgy ajaýyp deňagramly we aşa güýçli däl.Naharlaryna gaty yssy bolmazdan, ýakymly ys goşmak isleýänler üçin ajaýyp.

Amal akymy

çig mal - sortlamak we desquamasiýa - ýel arassalamak we ezmek - tohumy aýyrmak - rolik fabrigi (rolik fabrigi) - barlag (titreýän ekran) - guratmak (tekjäni guradyjy) - ekran (titreýän ekran) - wizual sortlamak .

Tehniki maglumatlar

Haryt maglumatlary Spesifikasiýa
Haryt ady Çilli sapak-ýidu çili sapak
Meşäniň ululygy 1-1.5mm
Reňk bahasy 160 asta
Mositure 12% Maks
Bukja Pp liner bilen karton üçin 20 kg
Pungency 3000-5000SHU
Aflatoksin B1 <5ppb, B1 + B2 + G1 + G <10ppb2
Ochratoksin Maksimum 15ppb
Samlmonella Ativearamaz
Aýratynlyk 100% Tebigat, Sudan gyzyl ýok, goşundy ýok.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak asyl gaplama bilen salkyn we kölegeli ýerde saklanýar, çybynlardan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.
Hil EUB standartyna esaslanýar
Konteýnerdäki mukdar 15mt / 20GP, 24mt / 40GP, 26mt / HQ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler