çili halka

 • lomaý guradylan gyzyl çili halkalary 1-3mm

  lomaý guradylan gyzyl çili halkalary 1-3mm

  Gyzyl çili halkalar, ownuk tegeleklere bölünen guradylan çili burçlaryndan ýasalýar.Şeýlelik bilen, nahar bişirmek üçin ulanmak aňsat.

  Pleakymly ýumşak çili halkalar, italýan makaron tagamlary, şeýle hem arap, meksika we aziýa aşhanalary üçin amatlydyr.
  Şeýle hem, salsa, çutna, tüwi tagamlary, çorbalar we souslar ýaly ýakymly we süýji tagamlary taýýarlamak we bezemek üçin Gyzyl Çili halkalarymyzy ulanmagy maslahat berýäris.

  Naharlary ajaýyp gyzyl çili halkalar bilen bezäň we nahar saçagyňyza reňk goşmagyň ajaýyp usuly bar.

  Pepper halkalarymyz, halkalara şekilli ysly ezilen gyzyl burçuň ajaýyp garyndysy bolup, gap-gaçlaryňyza ot ýakýan we janly reňk goşýar.