Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçe

Gysga düşündiriş:

Ezilen gyzyl çili ýa-da gyzyl burç çemçe, guradylan we ezilen (ýerden tapawutlylykda) gyzyl çili burçundan ybarat ýakymly ýa-da ýakymly ys.Bu ýakymlylyk, köplenç kaýen görnüşli burçdan öndürilýär, ýöne täjir öndürijiler dürli ösümlikleri ulanyp bilerler, adatça 30,000–50,000 Scoville birlik aralygynda.Köplenç iň köp ýylylygy öz içine alýan ýalňyş hasaplanýan tohumlaryň ýokary gatnaşygy bolýar.Ezilen gyzyl burç azyk öndürijileri tarapyndan garyndy garyndylarynda, çorbalarda, spagetti sousunda, pizza sousunda, çorbalarda we kolbasa ulanylýar.

Pepper Flakes guradylan we ezilen gyzyl burçuň ajaýyp garyndysy bolup, gap-gaçlaryňyza ýakymly urgy we açyk reňk goşýar.Programma: “Pepper Flakes” tagamly etler, gowurma, çorbalar, stewler we başgalar üçin ajaýyp.Şeýle hem ysly marinadlar, suwa batyrmak we souslar ýasamak üçin ulanylyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

Pepper Flakes, bazardaky beýleki burç soganlaryndan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Ilki bilen, has güýçli we ýakymly tejribe üpjün edip, ýokary hilli kaýen burçundan ýasalýar.Ikinjiden, flakonlar ajaýyp ululygyna we gurluşyna seresaplylyk bilen ezilýär we dürli tagamlarda ulanmak üçin köp taraply bolýar.Ahyrynda önümimiz uzak wagtlap dowam edýän täzeligi we tagamy üpjün edip, howa geçirmeýän gapda gaplanýar.

Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçeleri005
Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçeleri001
Hytaý guradylan gyzyl çili ezilen burç çemçeleri002

Aýratynlyklary

Pepper Flakes, ýokary ýylylyk derejesi we goýy tagam profilleri bilen häsiýetlendirilýär.Şeýle hem witaminlere we minerallara baý bolup, naharlaryňyza tagam we ýylylyk goşmak üçin sagdyn we tebigy maddadyr.

Amal akymy

çig mal - sortlamak we desquamasiýa - ýel arassalamak we ezmek - tohumy aýyrmak - rolik fabrigi (rolik fabrigi) - barlag (titreýän ekran) - guratmak (tekjäni guradyjy) - ekran (titreýän ekran) - wizual sortlamak .

Tehniki maglumatlar

Haryt maglumatlary Spesifikasiýa
Haryt ady Çilli tohumsyz ezilýär
Meşäniň ululygy 5-7mm
Reňk bahasy 160 asta
Mositure 12% Maks
Bukja Pp liner bilen 20 kg ýa-da 25kg kraft sumka
Pungency 3000-8000SHU
Aflatoksin B1 <5ppb, B1 + B2 + G1 + G <10ppb2
Ochratoksin Maksimum 15ppb
Samlmonella Ativearamaz
Aýratynlyk 100% Tebigat, Sudan gyzyl ýok, goşundy ýok.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak asyl gaplama bilen salkyn we kölegeli ýerde saklanýar, çybynlardan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.
Hil EUB standartyna esaslanýar
Konteýnerdäki mukdar 15mt / 20GP, 24mt / 40GP, 26mt / HQ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler